Parkering

Sorsanpesa > Parkering

Parkering och laddningsplatser för elbilar

Sorsanpesä ligger längs goda transportförbindelser, vilket gör det lätt att hitta till hotellet. Dessutom erbjuder vi stora, kostnadsfria parkeringsplatser för våra gäster. Parkeringsplatserna finns på hotellets innergård, framsida och baksida. Dessutom erbjuder vi fyra laddningsplatser för elbilar till våra kunder. Laddningsplatserna för elbilar finns framför hotellet, på innergården och fungerar enligt närhetsbetalningsprincipen.

 

Kontakta oss
020 741 8181